Inhoudsframe
Opmerking voor gebruikers met een schermlezer: er staat tekst tussen de formulierelementen op deze pagina. Navigeer van item naar item om er zeker van te zijn dat u geen tekst overslaat en tabuleer niet van formulier naar formulierelement.
Visuele navigatie overslaan
Start  pijl Meerkeuzevragen  pijl Stap 3  pijl Stap 3

Stap 3Deze activiteit bevat 8 vragen.

Vraag 1.

Veel informatie ligt opgeslagen in databanken die alleen tegen betaling zijn te raadplegen. Het gaat hier dan wel op zeer actuele en kwalitatief hoogwaardige informatie. Bedrijven, (semi)overheden en andere organisaties hebben dan ook abonnementen op één of meerdere van die databanken om snel aan de juiste informatie te komen. Welke criteria zijn bij de aanschaf van zo’n abonnement belangrijk?
 
Einde van Vraag 1


Vraag 2.
Google biedt de mogelijkheid om te zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Hoe heet de dienst van Google waarmee je dit kunt doen

 
Einde van Vraag 2


Vraag 3.
Een systeem met de inhoudsopgaven en artikelbeschrijvingen van circa 17.000 tijdschrifttitels die in het bezit zijn van Nederlandse bibliotheken. Over welk systeem hebben we het hier?

 
Einde van Vraag 3


Vraag 4.
In welke handboek wordt een overzicht gegeven van alle in Nederland uitgegeven publiekstijdschriften, vakbladen, nieuwsbrieven en kranten?

 
Einde van Vraag 4


Vraag 5.

Voor het in kaart brengen van markten gebruiken informatiespecialisten en researchmanagers een databank. Deze werd eind jaren ’70 opgezet door mensen uit de reclamesector en biedt toegang tot de samenvatting van belangrijke artikelen uit, hoofdzakelijk, Nederlandstalige publieks- en vaktijdschriften. Hoe heet deze databank?
 
Einde van Vraag 5


Vraag 6.
Welke officieel instituut in Nederland verzamelt statistieken over bijvoorbeeld demografie en stelt deze beschikt middels een databank (te benaderen via het internet)?

 
Einde van Vraag 6


Vraag 7.
In welk handboek vind je een overzicht van landelijke verenigingen en stichtingen?

 
Einde van Vraag 7


Vraag 8.
Een databank die onder andere de Staatscourant en de Handelingen Eerste en Tweede Kamer bevat. Over welke databank hebben we het hier?

 
Einde van Vraag 8

Pearson Copyright © 1995 - 2011, Pearson Higher Education, Inc.
Juridische en privacy-bepalingen

Terug naar de bovenkant van deze pagina