Inhoudsframe
Opmerking voor gebruikers met een schermlezer: er staat tekst tussen de formulierelementen op deze pagina. Navigeer van item naar item om er zeker van te zijn dat u geen tekst overslaat en tabuleer niet van formulier naar formulierelement.
Visuele navigatie overslaan
Start  pijl Meerkeuzevragen  pijl Stap 2  pijl Stap 2 deel 2

Stap 2 deel 2Deze activiteit bevat 12 vragen.

Vraag 1.

Zoekmachines, zoals Google, Ilse en Yahoo, hebben sinds hun introductie, de wereld veroverd. Daarmee is miljoenen bytes aan informatie makkelijk beschikbaar geworden voor de mensen. Lekker thuis achter je computer 24 uur per dag informatie zoeken en vinden. Maar juist dat vinden is wel een groot probleem geworden. Want zoekmachines maken die informatie helemaal niet zo goed toegankelijk met als gevolg dat je vaak lang moet zoeken voordat je bepaalde informatie hebt gevonden. De laatste jaren is er een aantal nieuw toepassingen op de markt voor zoekmachines bijgekomen. Google presenteert bijvoorbeeld informatie die mensen plaatsen bij bijvoorbeeld Twitter en MySpace. Hoe noemen deze vorm van zoeken?
 
Einde van Vraag 1


Vraag 2.

Het aanbod aan informatie is enorm. Over de gehele wereld bestaan er vele partijen die informatie commercieel aanbieden. Je kunt dus niet alleen vertrouwen op de openbare informatie die op het internet staat. Bedrijven die informatie in databanken aanbiedt aan bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten hebben een bepaalde naam. Hoe noemen we die bedrijven?
 
Einde van Vraag 2


Vraag 3.
Deze vraag gaat over de aanbieders van informatie. Welke uitspraak is grote onzin?

 
Einde van Vraag 3


Vraag 4.
Het world wide web maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door. Experts maken onderscheid in verschillende faseringen van het web. Welke fase hoort bij de volgende typering: samen, samenwerken en interactiviteit?

 
Einde van Vraag 4


Vraag 5.
Nederland kent sinds 1974 het Depot van Nederlandse publicaties. Iedere uitgever wordt verzocht om van een iedere publicatie een exemplaar (bijvoorbeeld een boek) op te sturen naar dit depot. Wie beheert dit depot?

 
Einde van Vraag 5


Vraag 6.
Als je een boek of tijdschriftartikel wilt opvragen bij een andere bibliotheek dan waarvan je zelf lid bent kan dat in Nederland. Jouw bibliotheek vraagt dit dan op bij de bibliotheek die het in haar bezig heeft (kan ook een buitenlandse bibliotheek zijn). Hoe heet dit principe?

 
Einde van Vraag 6


Vraag 7.

In de gehele wereld worden dagelijkse honderden boeken, tijdschriften, rapporten, jaarverslagen, afstudeerscripties en proefschriften gepubliceerd. Zowel officieel als onofficieel. Hoe heten de publicaties die niet officieel zijn uitgeven en via allerlei onofficiële kanalen hun weg vinden naar de gebruik (en daardoor ook lastig te vinden zijn)?
 
Einde van Vraag 7


Vraag 8.
Stel je wilt een nieuwe merknaam laten registreren in Nederland zodat deze betere bescherming heeft in geval een ander bedrijf dezelfde merknaam gaat gebruiken. Bij welke instantie doe je dan merkenonderzoek en laat je vervolgens ook de merknaam registreren?

 
Einde van Vraag 8


Vraag 9.
Bij welk instituut kun je terecht voor macro-economische informatie/analyses die op de toekomst zijn gericht?

 
Einde van Vraag 9


Vraag 10.
In de wetenschappelijke wereld (universiteiten, onderzoeksinstellingen e.d.) is informatie verzamelen, delen en publiceren erg belangrijk. Welke twee formele middelen hebben wetenschappers tot hun beschikking om hun collega’s over hun (nieuwe) inzichten te informeren?

 
Einde van Vraag 10


Vraag 11.
Wat bepaalt in de wetenschappelijke wereld wat een belangrijk artikel is?

 
Einde van Vraag 11


Vraag 12.
Een wetenschappelijk tijdschrift kenmerkt zich door een strenge kwaliteitscontrole waarbij een artikel dat is ingestuurd door onafhankelijke collega’s wordt getoetst. Hoe heet dit toetsingssysteem?

 
Einde van Vraag 12

Pearson Copyright © 1995 - 2011, Pearson Higher Education, Inc.
Juridische en privacy-bepalingen

Terug naar de bovenkant van deze pagina