Inhoudsframe
Opmerking voor gebruikers met een schermlezer: er staat tekst tussen de formulierelementen op deze pagina. Navigeer van item naar item om er zeker van te zijn dat u geen tekst overslaat en tabuleer niet van formulier naar formulierelement.
Visuele navigatie overslaan
Start  pijl Meerkeuzevragen  pijl Stap 2  pijl Stap 2 deel 1

Stap 2 deel 1Deze activiteit bevat 12 vragen.

Vraag 1.
Bij welke overheidsinstantie kun je terecht voor informatie over percelen, de waarde van onroerend goed en eigenaren?

 
Einde van Vraag 1


Vraag 2.
Uit welke 4 elementen bestaat een zoekplan?

 
Einde van Vraag 2


Vraag 3.
Tijdens de voorbereiding van het zoekproces krijg je te maken met zoekvragen, zoektermen, zoeksleutels, zoekmethoden etc. Wat wordt bedoeld met ‘categorieën waarop gezocht kan worden’?

 
Einde van Vraag 3


Vraag 4.

Boekhort, Koers en Kwast onderscheiden diverse technieken (zoekmethoden) die je kunt gebruiken tijdens je deskresearchklus. Welke methode wordt bedoeld met: ‘Je neemt de literatuurlijst van een toonaangevend boek of tijdschriftartikel. Je bekijkt de lijst en schat in welke publicaties je verder zouden kunnen helpen’?
 
Einde van Vraag 4


Vraag 5.
Welke zoekmethode wordt met deze omschrijving bedoeld: “De …….. rijgt de verschillende zoektermen en synoniemen aaneen. Het idee is goed op te letten welke alternatieve begrippen, vaktermen en afkortingen van belang kunnen zijn.

 
Einde van Vraag 5


Vraag 6.

Wie informatie zoekt met een zoekmachine of in een databank weet dat je meer resultaten kunt vinden door zoektermen (of zoeksleutels) met elkaar te combineren of uit te sluiten. Dit combineren of uitsluiten van termen is bedacht door een wiskundige en dit principe is dan ook naar hem vernoemd. Hoe noemen we dit principe?
 
Einde van Vraag 6


Vraag 7.
Bij het zoeken met een zoekmachine of in een databank kun je allerlei zoektrucjes toepassen om nog beter zoekresultaat te krijgen. Soms kun je zoeken op woorden die bij elkaar in de buurt liggen met de zoekoperator NEAR of ADJ. Hoe noemen we dit officieel?

 
Einde van Vraag 7


Vraag 8.
Informatie kan op verschillende toegankelijk worden gemaakt. Een van die manier is tagging. Als een groep mensen gezamenlijk informatie tagt heet dit social tagging. Maar er is ook een andere benaming voor. Welke?

 
Einde van Vraag 8


Vraag 9.

In databanken zijn miljoenen documenten opgeslagen. Deze zijn alleen snel en gemakkelijk op te zoeken als ze zijn voorzien van kenmerken waarop jij als deskresearcher kunt zoeken. Er zijn verschillende manier om documenten toegankelijk te maken. Wat hebben we het hier over: “Een lijst met woorden die hiërarchisch en betekenisvol zijn georganiseerd waarbij inzicht wordt geboden in de relaties tussen de verschillende woorden binnen één of meerdere wetenschapsgebieden”
 
Einde van Vraag 9


Vraag 10.

De kamers van koophandel in Nederland registreert bedrijven, vereniging en stichtingen en neemt de informatie op in een databank die voor iedereen (tegenbetaling) raadpleegbaar is. Bedrijven worden ingedeeld in klassen (of ookwel industriecategorieën) zodat je daarop kunt zoeken en ook makkelijk vergelijkingen kan maken. Hoe heet dit Nederlandse classificatiesysteem dat door de Kamers van Koophandel wordt gebruikt?
 
Einde van Vraag 10


Vraag 11.

In databanken kun je in hoofdlijnen op twee manieren zoeken, namelijk fulltext (op woorden uit de gehele tekst) en op bepaalde kenmerken. Deze laatste manier van zoeken is veel precieser en levert veel betere resultaten op. Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn: auteursnaam, taal, jaar van uitgave en trefwoorden. Hoe noemen we deze kenmerken?
 
Einde van Vraag 11


Vraag 12.
Wie gedurende een langere periode deskresearch verricht over een of meerdere onderwerpen kan zich elke dag automatische op de hoogte laten stellen door nieuwe informatie. Hoe noemen we deze techniek?

 
Einde van Vraag 12

Pearson Copyright © 1995 - 2011, Pearson Higher Education, Inc.
Juridische en privacy-bepalingen

Terug naar de bovenkant van deze pagina